DIDAC GUXENS       Reportajes I Work       Info I About        Contact   ︎           ︎         
Renovación del sistema lumínico de la Estació del Nord de Barcelona, 2015
Proyecto a cargo de Mireia Piqué, Philips Lighting