DIDAC GUXENS       Reportajes I Work       Info I About        Contact   ︎           ︎         
Pabelló de la República,1937
Josep Lluís Sert